عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

فرهنگ از منظر مقام معظم رهبری

هدف انقلاب اسلامی تحقق نظام اسلامی و خواسته مردم و ارائه صحیح تفکر است
هدف انقلاب اسلامی تحقق نظام اسلامی و خواسته مردم و ارائه صحیح تفکر است
در عرصه فرهنگی باید زمینه ارائه فکر صحیح برای مردم و جوانان فراهم شود
در عرصه فرهنگی باید زمینه ارائه فکر صحیح برای مردم و جوانان فراهم شود