عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

فرهنگ از منظر مقام معظم رهبری

مراقب باشیم به فرهنگ مهاجم کمک نکنیم
مراقب باشیم به فرهنگ مهاجم کمک نکنیم
جوان امروز متدین و پای انقلاب ایستاده است
جوان امروز متدین و پای انقلاب ایستاده است
باید برای فضای مجازی کشور سیاستگذاری و برنامه جامعی انجام داد
باید برای فضای مجازی کشور سیاستگذاری و برنامه جامعی انجام داد
اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است
اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است
ایستادگی و حرکت نظام اسلامی مبتنی بر حفظ فرهنگ اسلامی است
ایستادگی و حرکت نظام اسلامی مبتنی بر حفظ فرهنگ اسلامی است
برفرهنگ اسلامی تکیه زنید و با غرب و غربزدگی مبارزه نمایید
برفرهنگ اسلامی تکیه زنید و با غرب و غربزدگی مبارزه نمایید
امروز ما در میدان جنگ و کارزار حقیقی فکری قرار داریم
امروز ما در میدان جنگ و کارزار حقیقی فکری قرار داریم
استفاده از ارتباطات اینترنتی برای منتشر کردن حرفهای درست
استفاده از ارتباطات اینترنتی برای منتشر کردن حرفهای درست
کشورهای غربی برای تحمیل و ترزق فرهنگ خود چگونه عمل می کنند؟
کشورهای غربی برای تحمیل و ترزق فرهنگ خود چگونه عمل می کنند؟
در جنگ روانی دشمن به دنبال انهدام سنگرهای معنوی است
در جنگ روانی دشمن به دنبال انهدام سنگرهای معنوی است
رساندن پیام خدا به دلهای مردم همان وظیفه پیامبران است
رساندن پیام خدا به دلهای مردم همان وظیفه پیامبران است
امواج صوتی و تصویری همراه ابتذال بدتر و نافذتر از کشتیهای جنگی است
امواج صوتی و تصویری همراه ابتذال بدتر و نافذتر از کشتیهای جنگی است
تسلط فرهنگی از تسلط اقتصادی و سیاسی خطرناک تر است
تسلط فرهنگی از تسلط اقتصادی و سیاسی خطرناک تر است
امروز تاثیر رسانه ها و اطلاع رسانی اینترنتی ازسلاح و بمب اتم و موشک بیشتر است
امروز تاثیر رسانه ها و اطلاع رسانی اینترنتی ازسلاح و بمب اتم و موشک بیشتر است
مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه های بسیار خطرناک فرهنگی باشند
مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه های بسیار خطرناک فرهنگی باشند
فعالیت های فرهنگی نفش مهمی در ایستادگی و پیشرفت کشور ایفا می کند
فعالیت های فرهنگی نفش مهمی در ایستادگی و پیشرفت کشور ایفا می کند
هدف از تهاجم فرهنگی بی اعتقاد کردن نسل نو به دین و اصول انقلابی می باشد
هدف از تهاجم فرهنگی بی اعتقاد کردن نسل نو به دین و اصول انقلابی می باشد
در زمینه های فرهنگی دنبال کارهای تشریفاتی و ویترینی نباشید
در زمینه های فرهنگی دنبال کارهای تشریفاتی و ویترینی نباشید
خیلی از مشکلات جامعه ما با فرهنگ سازی حل می شود
خیلی از مشکلات جامعه ما با فرهنگ سازی حل می شود
فرهنگ مثل هواست که انسان آن را استنشاق می کند
فرهنگ مثل هواست که انسان آن را استنشاق می کند