اَلسَّلامُ عَلَیْکِ یا أُمَّ الْمَصائِبِ یا زَیْنَبُ

اَلسَّلامُ عَلَیْکِ یا أُمَّ الْمَصائِبِ یا زَیْنَبُ

https://sojud.ir/?p=12871
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات