السلام علیک یا موسی بن جعفر الکاظم

السلام علیک یا موسی بن جعفر الکاظم

https://sojud.ir/?p=12869
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات