یا موسی بن جعفر الکاظم

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات