عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#khomeini

امام خمینی (ره) یک حقیقت همیشه زنده
امام خمینی (ره) یک حقیقت همیشه زنده