عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#ayatolah khomeini

ayatolah khomeini

حضرت روح الله
حضرت روح الله