عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#18 ذی الحجه

18 ذی الحجه

ذکر علی عباده
ذکر علی عباده
عید غدیر
عید غدیر
هرکس من مولای اویم زین پس این علی مولای اوست…
هرکس من مولای اویم زین پس این علی مولای اوست…