عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#10 توصیه به قرآن

10 توصیه به قرآن

ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین
ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین
10 توصیه کاربردی مقام معظم رهبری برای انس بیشتر با قرآن
10 توصیه کاربردی مقام معظم رهبری برای انس بیشتر با قرآن