عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#یا فاطمه الزهرا

یا فاطمه الزهرا

السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله
السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله
یا فاطمه الزهرا
یا فاطمه الزهرا
السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله
السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله
1
یا فاطمه الزهرا …
یا فاطمه الزهرا …
السلام علیک یا فاطمه الزهرا . . .
السلام علیک یا فاطمه الزهرا . . .