عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#یا عباس

یا عباس

یا ابوفاضل دخیلک
یا ابوفاضل دخیلک
بر سرِ قومِ محمّد دستِ سقّا لازم است
بر سرِ قومِ محمّد دستِ سقّا لازم است
تصویر بسیار زیبای حرم حضرت عباس علیه السلام
تصویر بسیار زیبای حرم حضرت عباس علیه السلام
یا عباس نحن بحماک
یا عباس نحن بحماک