عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#کودکان حسینی

کودکان حسینی

من از کودکی عاشقت بوده ام …
من از کودکی عاشقت بوده ام …
بچه بودم که مرا به تو عادت دادن
بچه بودم که مرا به تو عادت دادن