عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#کفی بالله وکیلا

کفی بالله وکیلا

و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا
و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا
و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا
و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا