عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#کشته شدن در راه خدا

کشته شدن در راه خدا

هر کس در راه فرهنگ کشته شود در راه خدا کشته شده
هر کس در راه فرهنگ کشته شود در راه خدا کشته شده