عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#کتیبه عمودی

کتیبه عمودی

کتیبه عمودی « امیری حسین و نعم الامیر»
کتیبه عمودی « امیری حسین و نعم الامیر»