عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#کاظم بهمنی

کاظم بهمنی

با غمت گاهی نباید ساخت، باید گریه کرد
با غمت گاهی نباید ساخت، باید گریه کرد