عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#کاشی

صبر و ایستادگی
صبر و ایستادگی
خدا، همه جا
خدا، همه جا