عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#پوستر مهدویت

پوستر مهدویت

یابن الحسن: مرا هزار اُمید است و هر هزار تویی…
یابن الحسن: مرا هزار اُمید است و هر هزار تویی…
ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم
ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم
من زنده ام به عشق تو یا صاحب الزمان…
من زنده ام به عشق تو یا صاحب الزمان…