عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#منتظر

منتظر

انتظار حقیقی در کلام آیت الله العظمی جوادی آملی
انتظار حقیقی در کلام آیت الله العظمی جوادی آملی
أينَ بقيّة اللهِ التي لا تخلو مِن العِترة الهادِيّة
أينَ بقيّة اللهِ التي لا تخلو مِن العِترة الهادِيّة
چشم انتظارت مینشینم تا بیائی …
چشم انتظارت مینشینم تا بیائی …
عشق است به آسمان پریدن
عشق است به آسمان پریدن
خدای خوب من
خدای خوب من
والپیپر زیبای رزمندگان
والپیپر زیبای رزمندگان