عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#منتظران ظهور

منتظران ظهور

مُنْتَظِرٌ لأَِمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ
مُنْتَظِرٌ لأَِمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ