عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#مناجات چمران

مناجات چمران

شهید چمران: و جز خدا چیزی را احساس نکنم
شهید چمران: و جز خدا چیزی را احساس نکنم