عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#مكتب قاسم

خامنه‌ای عزیز را عزیز جان خود بدانید
خامنه‌ای عزیز را عزیز جان خود بدانید