عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#مقتدا

مقتدا

گر پدر نیست تفنگ پدری هست هنوز
گر پدر نیست تفنگ پدری هست هنوز
سید و مولای ما،دعا کن برای ما
سید و مولای ما،دعا کن برای ما