عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#معنی اذان

معنی اذان

امام صادق علیه السلام:خیر العمل نیکی به فاطمه علیها السلام
امام صادق علیه السلام:خیر العمل نیکی به فاطمه علیها السلام