عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#معمار کبیر انقلاب

معمار کبیر انقلاب

روح الله الموسوی الخمینی
روح الله الموسوی الخمینی
خرمشهر، شهر خون آزاد شد…
خرمشهر، شهر خون آزاد شد…