عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#مصیبت حضرت زینب شعر

السلام علی قلب الزینب الصبور
السلام علی قلب الزینب الصبور