عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#مسجد جامع خرمشهر

مسجد جامع خرمشهر

خرمشهر را خدا آزاد کرد …
خرمشهر را خدا آزاد کرد …
خرمشهر، شهر خون آزاد شد…
خرمشهر، شهر خون آزاد شد…