عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#مسجدکوفه

مسجدکوفه

مَوْلاَیَ یَا مَوْلاَیَ أَنْتَ الْکَبِیرُ وَ أَنَا الصَّغِیرُ
مَوْلاَیَ یَا مَوْلاَیَ أَنْتَ الْکَبِیرُ وَ أَنَا الصَّغِیرُ