عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#مرگ بر اسرائیل

مرگ بر اسرائیل

قدس را هدف داریم …
قدس را هدف داریم …
قدس را آزاد خواهیم کرد
قدس را آزاد خواهیم کرد