عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#متن یا رب الحسین بحق الحسین

یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجة
یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجة