عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#ما جامانده ایم

جامانده ایم، حوصله‌ی شرح قصه نیست
جامانده ایم، حوصله‌ی شرح قصه نیست
جامانده ایم، حوصله‌ی شرح قصه نیست
جامانده ایم، حوصله‌ی شرح قصه نیست