عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#لعن الله

لعن الله

لعن الله قاتلیک یا فاطمه الزهرا
لعن الله قاتلیک یا فاطمه الزهرا