عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#لبیک یا زهرا

لبیک یا زهرا

ای بی نشانه ای که خدا را نشانه ای …
ای بی نشانه ای که خدا را نشانه ای …