عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#لبیک یاحسین

لبیک یاحسین

وقبره فی قلوب من والاه
وقبره فی قلوب من والاه
بیا برگردیم…
بیا برگردیم…
لبیک یا حسین یعنی…
لبیک یا حسین یعنی…