عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#لاتبرد ابدا

ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا
ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا