عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#قسمتی از وصیت نامه قاسم سلیمانی

خامنه‌ای عزیز را عزیز جان خود بدانید
خامنه‌ای عزیز را عزیز جان خود بدانید