عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#قرآن مجید

قرآن مجید

پس زمینه شب های قدر
پس زمینه شب های قدر
هو معکم این ما کنتم
هو معکم این ما کنتم
فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب
فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب
والپیپر زیبای مقاومت……
والپیپر زیبای مقاومت……