عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#قبله مايل به علي ابن ابيطالب شد

قبله مایل به علی ابن ابیطالب شد ‌
قبله مایل به علی ابن ابیطالب شد ‌
نقش پیشانی ماباشد غلام حیدرم!
نقش پیشانی ماباشد غلام حیدرم!
ذوالفقاری که شنیدیم همین ایوان است؟!
ذوالفقاری که شنیدیم همین ایوان است؟!