عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#قبر حضرت زهرا

قبر حضرت زهرا

وقبره فی قلوب من والاه
وقبره فی قلوب من والاه
ای بی نشانی که خدا را نشانه ای
ای بی نشانی که خدا را نشانه ای