عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#فلسطین

قدس را هدف داریم …
قدس را هدف داریم …
پیروزی نهایی ملت فلسطین
پیروزی نهایی ملت فلسطین
تقدیر خداوند…
تقدیر خداوند…
تا قدس راهی نیست…
تا قدس راهی نیست…
تا قدس راهی نیست…
تا قدس راهی نیست…
1
تقدیر خداوند…
تقدیر خداوند…
1