عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#فضیلت حضرت فاطمه

فضیلت حضرت فاطمه

الفاطمه حجه علینا
الفاطمه حجه علینا
حدیث:علی (ع) باب آمرزش
حدیث:علی (ع) باب آمرزش
حب علی ایمان و بغضه کفر…..
حب علی ایمان و بغضه کفر…..
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها