عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#فراق

فراق

ما را تحمل غم هست … لیکن فراق نه !
ما را تحمل غم هست … لیکن فراق نه !