عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#فدایی ولایت

فدایی ولایت

یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شان من الشان
یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شان من الشان