عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#فاطمه

امشب علی اندوه و رنجش قدر کوه است …
امشب علی اندوه و رنجش قدر کوه است …