عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#غدیر از دیدگاه رهبری

زنده نگه‌داشتن غدیر، زنده نگه‌داشتن اسلام است
زنده نگه‌داشتن غدیر، زنده نگه‌داشتن اسلام است