عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#عید ولایت

عید ولایت

طرح بنر و تراکت اطلاع رسانی عید غدیر
طرح بنر و تراکت اطلاع رسانی عید غدیر
صد بار بمیرم که تو بیمار نباشی …
صد بار بمیرم که تو بیمار نباشی …
ولایه علی بن ابی طالب حصنی
ولایه علی بن ابی طالب حصنی
عید غدیر : من کنت مولاه فهذا علی مولاه
عید غدیر : من کنت مولاه فهذا علی مولاه