عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#علت شهادت

علت شهادت

خدا مادرم را کجا می برند؟
خدا مادرم را کجا می برند؟
اینفوگرافی سوگ سپیده؛ از افسانه تا واقعیت یک مادر
اینفوگرافی سوگ سپیده؛ از افسانه تا واقعیت یک مادر