عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#شهادت مادر

شهادت مادر

پوستر:یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها
پوستر:یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها
پوستر:یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها
پوستر:یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها
1
اشهد ان فاطمة بنت رسول الله عصمةالله الکبری وحجة الله علی الحجج
اشهد ان فاطمة بنت رسول الله عصمةالله الکبری وحجة الله علی الحجج
پوستر حضرت عباس ع:گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود
پوستر حضرت عباس ع:گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود
السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیده…..
السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیده…..