عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#شعر

شعر

فصل جوانی
فصل جوانی
رهروِ عشق
رهروِ عشق
صبر و ایستادگی
صبر و ایستادگی
منی که بزرگ شدم تو روضه ها
منی که بزرگ شدم تو روضه ها
روی من هم حساب کن بانو…
روی من هم حساب کن بانو…
عشق است به آسمان پریدن
عشق است به آسمان پریدن
امام روح الله
امام روح الله