عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#شعر حسین من بیاواین دل شکسته را بخر

حسین من بیا و این دل شکسته را بخر
حسین من بیا و این دل شکسته را بخر